Dịch vụ

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG/GHI NỢ:

THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA :

A - QUÝ KHÁCH HOÀN TẤT VIỆC THANH TOÁN TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

- Áp dụng đối với những khách hàng mới, khách hàng ở nước ngoài

- Khách hàng đặt bánh theo yêu cầu, theo mẫu riêng...

B - THANH TOÁN  KHI NHẬN HÀNG:

- Áp dụng đối với những khách hàng thường xuyên, khách hàng ở nội thành TPHCM

- Địa chỉ của khách hàng đã xác định hoặc có sự thỏa thuận...

 Các tin khác